13° Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur

Covid-19 aşı uygulamaları geleceğe dair umutları artırıyor

Türkiye’de sağlık sigortacılığına Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile giriş yapan Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in ana ortaklarından biri olan Cigna Global, pandemi döneminde bireylerin “aile, finansal durum, fiziksel durum, sosyal yaşam ve iş hayatı” konularındaki algılarını ölçmek üzere gerçekleştirdiği “360 İyi Yaşam Araştırması”nın 2021 raporunu yayınladı.
Sağlık - Ağustos 13, 2021 11:19 am A A

Türkiye’de sağlık sigortacılığına Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile giriş yapan Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in ana ortaklarından biri olan Cigna Global, pandemi döneminde bireylerin “aile, finansal durum, fiziksel durum, sosyal yaşam ve iş hayatı” konularındaki algılarını ölçmek üzere gerçekleştirdiği “360 İyi Yaşam Araştırması”nın 2021 raporunu yayınladı.

 

Araştırmaya göre, tüm dünyada artan aşılanma oranları kişilerin iyi yaşam algılarına olumlu etki ediyor. Aile, finansal durum, fiziksel durum, sosyal yaşam ve iş hayatı olmak üzere 5 ana endeksten oluşan 360 İyi Yaşam Skoru, aşılamanın düşük olduğu ülkelerde 100 üzerinden ortalama 60.3 iken aşılamanın yaygın olduğu ülkelerde bu rakam 63’lere çıkıyor. 

Araştırma, pandeminin zihinsel sağlığa verilen önemi artırdığını da ortaya koyuyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların 87’si zihinsel sağlığın fiziksel sağlık ve iyi yaşam üzerinde en önemli etken olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Araştırmanın bir başka sonucuna göre, dünyada pandemiden en çok etkilenen kadınlar olurken, kadınların 85’i stres altında olduklarını ifade ediyor. 

Sigortacılık alanında kökleri 200 yıl öncesine dayanan, 30’dan fazla ülkede 180 milyonu aşan müşterisine hizmet veren ve Türkiye’de Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in ana ortaklarından biri olan Cigna Global, “360 İyi Yaşam Araştırması”nın 2021 raporunu yayınladı. Bireylerin “aile, finansal durum, fiziksel durum, sosyal yaşam ve iş hayatı” konularındaki algılarını ölçen araştırma, Avustralya, Çin, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, Hollanda, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD’nin de dahil olduğu 21 ülkede 18 bin katılımcı ile gerçekleştirildi. Araştırmaya Türkiye’den 1.000 kişi katılım gösterdi.

 

Covid-19 aşı uygulamaları geleceğe dair umutları artırıyor   

Aile, finansal durum, fiziksel durum, sosyal yaşam ve iş hayatı olmak üzere 5 ana endeksten oluşan 360 İyi Yaşam Skoru, Haziran ayı itibarıyla global ölçekte 100 üzerinden 61.3 iken Türkiye için bu skor 58 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte tüm dünyada artan aşılanma oranları kişilerin iyi yaşam algılarına ve iyi yaşam skorlarına da etki ediyor. Haziran 2021 itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Amerika yetişkin popülasyonunun çoğunluğunu aşılayarak aşılanma konusundaki ana kilometre taşını geçerken Türkiye'nin aralarında bulunduğu pek çok ülke aşı çalışmalarına hızla devam ediyor. Araştırmanın  sonuçlarına göre başarılı aşılama programları yürüten ülkelerdeki katılımcıların çoğu, geleceğe dair daha umutla bakmaya eğilimli. Aşılamanın düşük olduğu ülkelerde ortalama iyi yaşam skoru 60.3 iken aşılamanın yaygın olduğu ülkelerde bu rakam 63’lere çıkıyor.

Sağlık ve iyi yaşam hiç bu kadar önemli olmamıştı

“Cigna olarak COVID-19 krizinin ötesinde daha sağlıklı ve daha iyimser bir gelecek kurabilmek adına, müşterilerimizin sağlık ve iyi yaşam konularındaki algılarını ve değişen ihtiyaçlarını anlayarak buna uygun çözümler üretmek bizim için büyük önem taşıyor” diye belirten Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş, şöyle devam etti: “Tüm dünya olarak pandemiden önceki hayatlarımıza dönmeyi özlerken, sağlık ve iyi yaşamın daha önce hiç bu kadar önemli olmadığı bir dönemden geçiyoruz. “İyileşme Yolunda” adını verdiğimiz “360 İyi Yaşam Araştırması”nın sonuncusu, pandemi öncesi döneme göre sağlık ve iyi yaşam konularındaki pozitif algının hala düşük seviyelerde olduğunu ve daha az dayanıklı olan bireylerin stres ve olumsuzluktan maalesef daha çok etkilendiğini gösteriyor. Bu rapor; iyileşmenin başlangıç aşamasını yansıtmakla birlikte bazı ülkelerde devam eden vaka artışları ve yaşanan dalgalanmalar, pandeminin bir süre daha etkili olacağını gösteriyor. ”

Araştırmaya Türkiye’den katılanların 87’si pandeminin zihinsel sağlığa verilen önemi artırdığını düşünüyor

Araştırma, zihinsel sağlığın genel sağlık üzerindeki etkisine dair bireylerde artan bir farkındalık olduğunu gösteriyor. Dünya çapında katılımcıların 72’si, Türkiye’de ise 87’si zihinsel sağlığın fiziksel sağlık ve iyi yaşam üzerinde en önemli etken olduğunu düşünüyor.

Dünya genelinde zihinsel sağlık ile ilgili profesyonel destek almak konusunda önyargı devam etse de pandemi ile birlikte bu algının kırılmaya başladığı görülüyor. Pandeminin başlangıcından bugüne dünya çapında online terapi ve danışmanlık hizmetlerinin kullanımı 89 arttı. Araştırmaya Türkiye’den katılanların 74’ü online terapi hizmetine sıcak bakarken, globalde bu oran 66’da kaldı.

Katılımcıların online terapi hizmetlerini tercih etmelerindeki ana motivasyonları arasında; rahat hissettikleri yerde ve tam ihtiyaçları olan zamanda 7/24 erişim olanağı, erken teşhis imkânı ve sorunları hakkında daha açık konuşabilmeleri yer alıyor.

Araştırmaya Türkiye’den katılanların sadece 11’i emeklilik dönemi için yeterli birikim yapabileceğini düşünüyor 

Pandemi döneminde tüm dünyada genel mali durumunun düşüşe geçmesi nedeniyle bireylerin kredi ödemeleri ve çocuk eğitimi gibi uzun vadeli giderleri karşılayabilme konusundaki endişeleri arttı. Global katılımcıların 28’i, Türkiye’den katılanların ise 17’si mevcut hayat standartlarını koruyabileceğini düşünüyor.

Bu durum gelecek döneme yönelik yatırım alışkanlığının da etkilenmesine neden oluyor. Global katılımcıların 19’u, Türkiye’den katılanların ise sadece 11’i emeklilik dönemleri için yeterince birikim yapabileceğine inanıyor. Uzun dönemli birikim yapmaya en az sıcak bakan yaş grubu ise 18-24 yaş arasındakiler.

Pandemide en çok etkilenenler kadınlar oldu 

Kadınlar pandemi döneminde finansal konularda en çok etkilenen grup olarak öne çıkarken, sağlık ve iyi yaşam konularına da genel olarak erkeklerden daha olumsuz bakıyorlar. Kadınların 85’i stres altında olduklarını belirtirken, bu oran erkeklerde 80. Uyku bozukluğu, depresyon ve daha duygusal olma gibi stres belirtileri kadınlarda artış gösteriyor.

Bu dönemde kadınlar, aileleriyle birlikte geçirdikleri zamanın uzunluğu ve kalitesinden erkeklere göre daha memnunlar ve çocuklarının eğitimlerini destekleme yetenekleri konusuna erkeklerden daha iyimser yaklaşıyorlar.

Çocuğu olan çalışan bireyler pandemi döneminde en dayanıklı grup oldu 

18 yaş ve 18 yaş altı çocukları olan çalışan ebeveynler, uzaktan eğitim veya çocuk bakımı gibi evde ek sorumluluklar üstlenmelerine rağmen pandemi koşullarına en dayanıklı grup oldular.

Çocuğu olmayan çalışanlar için ise durum daha farklı. Bu kişilerin neredeyse üçte biri aileleriyle birlikte geçirebilecekleri zaman uzunluklarından endişe duyuyor ve 30'u duygusal anlamda birbirine destek olan ve birbirine kenetlenmiş bir aileye sahip olmadığını ifade ediyor. Türkiye’de ise bu oran sadece 15.

Çoğu ebeveyn için karantina ve kısıtlamalar çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme ve daha fazla iletişim kurma fırsatı sağlayarak olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde araştırmaya Türkiye’den katılan ebeveynler çocuklarının zihinsel ve fiziksel sağlıklarıyla ilgilenebildiklerini ve çocuklarının eğitimini destekleme konusunda kendilerinden emin olduklarını belirtiyor.

Aile bağlarının daha olumlu bir bakış açısı edinme ve stres düzeyini düşürme üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, çalışanlar için esnek çalışma düzenine daha fazla izin verilmesi, pandeminin bir kısım olumsuz etkilerinin hafifletilmesine yardımcı oluyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların 28’i evden çalışma düzeninin aileleri ve arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmelerine olanak sağladığını belirtiyor.

Çalışanların iş verenlerden beklentileri değişti: Sağlık sigortası artık olmazsa olmazların arasına giriyor 

2020'nin başından bu yana iş dünyasında çok şey değişti ve pandemi süreci çalışanlara iş yerinde neyin önemli olduğunu tekrar değerlendirme fırsatı sundu. Bugün artık çalışan beklentileri büyük ölçüde değişti. İşverenler, pandeminin ilk dönemlerinde çalışanlarına hem çalışma lokasyonu hem de çalışma saatleri açısından daha fazla esneklik sağlayarak yeni döneme hızlı bir şekilde uyum sağladılar. Ancak bunlar artık tek başlarına yeterli değil.

Araştırmaya göre şirketlerin yeteneklerini elde tutabilmeleri ve yeni yetenekleri şirketlerine çekebilmeleri için, sosyal yardım paketlerini çalışan beklentilerine uygun hale getirmeleri, finansal tavsiyeye, sağlık ve iyi yaşam desteğine kadar uzun vadeli çözümler üretmeleri gerekiyor. Çalışanlar sağlık sigortalarını artık “güzel bir şey” olarak değil “olması gerekli bir şey olarak” görüyor.  Bu uygulamanın iş tercihlerinde bile etkili olduğu sonuçlarda göze çarpıyor.

Evden çalışma döneminde Türkiye’den araştırmaya katılan çalışanların 49’u iş yükü ve çalışma saatlerinin makul seviyelerde olduğunu, 51’i de iş ve özel hayat dengesini  sağlayabildiklerini belirtiyorlar. Yeni normale dönülen bugünlerde ise Türkiye’deki çalışanların sadece 28’inin full time olarak ofiste çalışmak istemeleri de şirketlerin göz önüne alması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bu haber 218 kez okundu.
Sağlık - 11:19 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.