TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 99,1 Milyar TL’ye Ulaştı

TSKB, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
Ekonomi - Ağustos 1, 2022 7:10 pm A A

TSKB, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 99,1 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç yaptığı değerlendirmede, “Sürdürülebilir kalkınma bankacılığı alanındaki derin uzmanlığımızın ve hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile elde ettiğimiz deneyimin hem sektörümüz hem de üretim dünyasındaki paydaşlarımız için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk yarıyılı, güçlü finansal sonuçlar açıklayarak tamamlamanın memnuniyetini duyuyor, yılı misyonumuz çerçevesinde, hedeflerimizi aşan bir performansla kapatmayı öngörüyoruz. Dünyadaki gelişmelere ve ülkemiz ihtiyaçlarına paralel olarak, tüm iş kollarımızla etkimizi sürekli derinleştirmek, genişletmek ve reel sektörün yeşil dönüşümünü desteklemek için bütüncül bir yaklaşımla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

 

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş), 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 18 artırarak 99,1 milyar TL’ye ulaştırdı. Aktifler içerisinde 70’lik paya sahip kredi portföyü ise, yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji projeleri ile kapsayıcılık teması altında başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerdeki yatırımlara sağlanan finansman ile yüzde 9 büyüme kaydederek 69,6 milyar TL oldu.  Bankanın özvarlık büyüklüğü aynı dönemde yüzde 17 artışla 8,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, altı aylık net dönem karı 1,5 milyar TL oldu. Banka böylelikle, yılın ikinci çeyreğini yüzde 40,4 seviyelerinde özkaynak karlılık oranı ile tamamladı. 

 

“2022’yi hedeflerimizi aşan bir performansıyla kapatmayı öngörüyoruz”

Küresel piyasalarda yaşanan endişelere rağmen TSKB’nin ülke kalkınmasına nitelikli destek misyonu doğrultusunda değer üretmeye devam ettiğine ve güçlü finansal performansını sürdürdüğüne dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Bankanın finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “TSKB, uzun yıllardır sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma vizyonu ve bu yöndeki kararlı adımlarıyla ayrışan bir banka. Pandemi ile birlikte tüm sektörlerin dönüşüm ihtiyacı belirginleşirken, çevresel ve sosyal fayda sağlayan yatırımların önemi daha anlaşılır hale geldi. Böyle bir dönemde sürdürülebilir kalkınma alanındaki derin uzmanlığımızın ve hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile elde ettiğimiz deneyimin hem sektörümüz hem de üretim dünyasındaki paydaşlarımız için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk yarıyılı, güçlü finansal sonuçlar açıklayarak tamamlamanın memnuniyetini duyuyor, yılı misyonumuz çerçevesinde, hedeflerimizi aşan bir performansla kapatmayı öngörüyoruz. Dünyadaki gelişmelere ve ülkemiz ihtiyaçlarına paralel olarak, tüm iş kollarımızla etkimizi sürekli derinleştirmek, genişletmek ve reel sektörün yeşil dönüşümünü desteklemek için bütüncül bir yaklaşımla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

 

“Sürdürülebilirlik temalı yeni global kaynak anlaşmaları imzaladık”

Yılın ilk yarısında imzalanan sürdürülebilirlik temalı yeni global kaynak anlaşmalarına değinen Murat Bilgiç, “Nisan ayında, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile imzaladığımız 53,5 milyon EUR tutarındaki kredi anlaşması ile ‘Yeşil Ekonomi Finansman Fonu’ çerçevesindeki ilk işlemi gerçekleştirdik. Bu kaynakla Türkiye genelinde firmaların iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olmak üzere, yeşil ekonomi yatırımlarına finansman sağlayacağız. 25 Temmuz’da ise sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli üçüncü sendikasyon kredi anlaşmamızı imzaladık. Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu’dan 8 farklı ülkeden, 8 bankanın katılımıyla 109 milyon ABD doları tutarında gerçekleşen bu yeni kaynakla ülkemizde reel sektörün, yeşil dönüşüm olarak ifade ettiğimiz sürdürülebilir iş modellerine geçişi için finansman sağlayacağız” dedi.

 

“İklim riskleri ile mücadele için 5 yıllık yol haritamız çerçevesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Sürdürülebilirlik alanında doğru stratejiler ve sistemli adımlarla ilerlemenin tüm krizlere ve risklere karşı önemli bir esneklik ve dayanıklılık kazandırdığını belirten Murat Bilgiç, şöyle devam etti: “Hem ülkemiz hem de dünya için rotayı artık iklim risklerinin azaltımına yönelik dönüşüm yatırımları belirleyecek. Bir kalkınma bankası olarak, dönüştürücü gücümüzün farkındayız ve bu geçişi insanlığın ortak geleceği açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Son 30 yıldır, çevre, iklim ve sosyal kalkınma alanlarına yönelik somut katkımızla, sektörümüzde olumlu ayrışan bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin başarılması için başta finans olmak üzere tüm sektörlere büyük bir görev düşüyor. TSKB olarak stratejimizde önemli odak noktaları arasında yer alan iklim riskleri ile mücadele için 5 yıllık yol haritamız çerçevesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl emisyon ölçüm ve doğrulama süreçlerimize finanse edilen projelerin emisyonlarını da dahil etmeye ve raporlamaya başladık. Paydaşlarımızı akıllı finansman modellerimizle desteklerken, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle de farkındalık yaratmaya ve dönüşüm süreçlerine katkı vermeye devam edeceğiz. Uluslarüstü kalkınma finansmanı kurumlarından ve global piyasalardan sağladığımız özellikli fonlarla reel sektörümüzü hızla yeni çağa hazırlayacak somut çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.”

 

“Tüm yatırım ve işletme kredilerinin çevresel ve sosyal risklerini ölçüyoruz”

Etki alanı doğrultusunda yüksek bir dönüştürücü güce sahip olan bankacılık sektörünün, diğer sektörlere sürdürülebilirlik temalı olanaklarla katkı sağlamasının kritik önem taşıdığını ifade eden Murat Bilgiç, “Uzun yıllardır tüm yatırım kredilerinin çevresel ve sosyal risklerini ölçüyor, belirlenen risklere yönelik yönetim planları hazırlıyor ve aksiyonları yakından takip ediyoruz. 2021 yılından bu yana işletme kredilerinde de aynı yaklaşımı uyguluyoruz. Tüm proje değerlendirmelerimizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bazlı bir haritalandırmayla ilerliyoruz. Geçen yıl yayınladığımız TCFD (İklim Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) tavsiyeleriyle uyumlu İklim Riskleri Raporu’ndan sonra iklim risklerini ve etkilerini tüm kredi süreçlerimize entegre eden bir model geliştirdik ve uygulamaya aldık. Bu önemli çalışmada TSKB ve iştirakimiz Escarus’un uzmanlarının yanı sıra uluslar üstü kalkınma finansmanı kurumları, ilgili inisiyatifler ve akademi dünyasından temsilcilerle iş birliği kurduk. IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İklim Çalıştayında farklı ülkelerden kalkınma finansmanı kurumlarıyla paylaşma fırsatı bulduğumuz bu modelin sürdürülebilir finans alanında önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan ülkemizde kapsayıcı bir sosyal kalkınmanın sağlanması için kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi, fırsat eşitliği, sağlık ve eğitim gibi alanlara uzun yıllardır sağladığımız destekleri de sürekli ileri taşıyoruz. Tüm bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan sosyal etkinin ölçümü ve etki yatırımları da önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor” dedi. 

 

“Yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizde de çevresel, sosyal ve yönetişim odağını ön planda tutuyoruz”

TSKB’nin kredilendirme dışı faaliyet alanlarına da değinen Bilgiç, “Yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimiz de çevresel, sosyal ve yönetişim odağını ön planda tutuyoruz. Aracılık ettiğimiz yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı (SKA) odaklı ihraçlarla Türkiye sermaye piyasalarına yenilikçi ürünler ve yeşil odaklı firmalar kazandırmak için çalışıyoruz. Kalkınma ve yatırım bankacılığı alanında sahip olduğumuz birikimi finansal danışman, mühendis ve ekonomistlerden oluşan danışmanlık ekiplerimizle Türkiye kalkınmasında belirleyici sektörlere sunuyoruz. Böylelikle finansman olanaklarımızın yanı sıra bilgimizi de ülke kalkınmasına aktararak daha büyük bir etki yaratıyoruz” dedi.

 

“Global platformlardan aldığımız ödüller sürdürülebilirlik alanında doğru adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi.” 

TSKB’nin yılın ikinci çeyreğinde önemli ödüllere layık görüldüğünü söyleyen Murat Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: “Hayata geçirdiğimiz başarılı projeler bize 2022 yılının ikinci çeyreğinde de global alanda itibarlı ödüller kazandırmaya devam etti. Global Banking & Finance Awards 2022’de ‘ESG ve Sürdürülebilirlik’ kategorisinde ‘Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası’ ödülüne layık görüldük. ‘World Finance Banking 2022’de ‘Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankası’ seçilmemiz ise Türk finans sektöründe üstlendiğimiz öncü rolü teyit etmesi bakımından bizi gururlandırdı.  Ödüller bizim için birincil bir amaç olmasa da sürdürülebilirlik performansımızın global arenada dikkat çekmesi hem doğru adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi, hem de bizler için önemli bir motivasyon unsuru. Bankamızın vizyonunu tutkuyla sahiplenen ve hep daha iyisi için çalışan tüm ekiplerimizi bu başarılı sonuçlarımızdan dolayı bir kez daha kutluyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Ekonomi - 7:10 pm A A
BENZER HABERLER

SON HABERLER

 • 01
  Aynı Anda iki projeyle ekranlarda
  Kasaba Doktoru’ndaki Berna karakteriyle gönüllere taht kuran Banu Karagöz, Tabii’de yayınlanan iki dönem projesiyle yeniden kamera karşısına geçti.
 • 02
  Özel sporcular Türkiye Şampiyonasına gidiyor
  Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil edecek özel sporcular, düzenlenen turnuvada belirlendi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil edecek atletizm, gülle ve cirit atma sporcularının belirlendiği turnuva İzmit Atletizm pistinde düzenlendi.
 • 03
  KO-MEK Dilovası ilçe sergisi açıldı
  12 ilçede 12 ayrı sergi düzenleyerek el emeği göz nuru ürünleri sergileyen KO-MEK Dilovası ilçe sergisinin açılışını vatandaşların yoğun katılımı ile yaptı.
 • 04
  Ankara Üniversitesinde Depremden Etkilenen İllerin Türküleri Yankılandı
  Ankara Üniversitesinde, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla tüm repertuvarı felaketten etkilenen illerin türkülerinden oluşan “Deprem Özel Konseri” düzenlendi.
 • 05
  Başkan Büyükekşi Akademi Ziyaretlerine Çaykur Rizespor ile Devam Etti
  Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine bir yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor ile devam etti.
 • 06
  Küçüklerden mesaj dolu çizgiler
  Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’nde bir dönem daha başarıyla tamamlandı.
 • 07
  “Rusya- İslam Dünyası: Kazanforum 2023" 16. Uluslararası Ekonomi Forumu Kazan'da Düzenlendi
  Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov: “Nükleer enerji, ekolojik olması, enerji üretmesi ve ekonomik faydaları bakımından benzersiz” “Akkuyu NGS, tek başına ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılayacak ve atmosfere salınan karbondioksit miktarını yılda yaklaşık 18 milyon ton azaltacak” Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da “Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forum 2023” başlıklı 16.
 • 08
  ''Dostlarla Akşam Yemeği'' Haziran Sonuna Kadar Her Çarşamba House OF Performance HoP' da
  House of Performance (HoP)’ın kendi prodüksiyonu olan ve Genel Sanat Yönetmeni   Özen Yula’nın yönettiği, Yazar Donald Margulies’in yazdığı, Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar’ın oynadığı ”Dostlarla Akşam Yemeği” adlı oyun, 17 Mayıs’ta prömiyer yaparak oldukça ilgi gördü.