TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 99,1 Milyar TL’ye Ulaştı

TSKB, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
Ekonomi - Ağustos 1, 2022 7:10 pm A A

TSKB, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 99,1 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç yaptığı değerlendirmede, “Sürdürülebilir kalkınma bankacılığı alanındaki derin uzmanlığımızın ve hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile elde ettiğimiz deneyimin hem sektörümüz hem de üretim dünyasındaki paydaşlarımız için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk yarıyılı, güçlü finansal sonuçlar açıklayarak tamamlamanın memnuniyetini duyuyor, yılı misyonumuz çerçevesinde, hedeflerimizi aşan bir performansla kapatmayı öngörüyoruz. Dünyadaki gelişmelere ve ülkemiz ihtiyaçlarına paralel olarak, tüm iş kollarımızla etkimizi sürekli derinleştirmek, genişletmek ve reel sektörün yeşil dönüşümünü desteklemek için bütüncül bir yaklaşımla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

 

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş), 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 18 artırarak 99,1 milyar TL’ye ulaştırdı. Aktifler içerisinde 70’lik paya sahip kredi portföyü ise, yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji projeleri ile kapsayıcılık teması altında başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerdeki yatırımlara sağlanan finansman ile yüzde 9 büyüme kaydederek 69,6 milyar TL oldu.  Bankanın özvarlık büyüklüğü aynı dönemde yüzde 17 artışla 8,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, altı aylık net dönem karı 1,5 milyar TL oldu. Banka böylelikle, yılın ikinci çeyreğini yüzde 40,4 seviyelerinde özkaynak karlılık oranı ile tamamladı. 

 

“2022’yi hedeflerimizi aşan bir performansıyla kapatmayı öngörüyoruz”

Küresel piyasalarda yaşanan endişelere rağmen TSKB’nin ülke kalkınmasına nitelikli destek misyonu doğrultusunda değer üretmeye devam ettiğine ve güçlü finansal performansını sürdürdüğüne dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Bankanın finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “TSKB, uzun yıllardır sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma vizyonu ve bu yöndeki kararlı adımlarıyla ayrışan bir banka. Pandemi ile birlikte tüm sektörlerin dönüşüm ihtiyacı belirginleşirken, çevresel ve sosyal fayda sağlayan yatırımların önemi daha anlaşılır hale geldi. Böyle bir dönemde sürdürülebilir kalkınma alanındaki derin uzmanlığımızın ve hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile elde ettiğimiz deneyimin hem sektörümüz hem de üretim dünyasındaki paydaşlarımız için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk yarıyılı, güçlü finansal sonuçlar açıklayarak tamamlamanın memnuniyetini duyuyor, yılı misyonumuz çerçevesinde, hedeflerimizi aşan bir performansla kapatmayı öngörüyoruz. Dünyadaki gelişmelere ve ülkemiz ihtiyaçlarına paralel olarak, tüm iş kollarımızla etkimizi sürekli derinleştirmek, genişletmek ve reel sektörün yeşil dönüşümünü desteklemek için bütüncül bir yaklaşımla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

 

“Sürdürülebilirlik temalı yeni global kaynak anlaşmaları imzaladık”

Yılın ilk yarısında imzalanan sürdürülebilirlik temalı yeni global kaynak anlaşmalarına değinen Murat Bilgiç, “Nisan ayında, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile imzaladığımız 53,5 milyon EUR tutarındaki kredi anlaşması ile ‘Yeşil Ekonomi Finansman Fonu’ çerçevesindeki ilk işlemi gerçekleştirdik. Bu kaynakla Türkiye genelinde firmaların iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olmak üzere, yeşil ekonomi yatırımlarına finansman sağlayacağız. 25 Temmuz’da ise sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli üçüncü sendikasyon kredi anlaşmamızı imzaladık. Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu’dan 8 farklı ülkeden, 8 bankanın katılımıyla 109 milyon ABD doları tutarında gerçekleşen bu yeni kaynakla ülkemizde reel sektörün, yeşil dönüşüm olarak ifade ettiğimiz sürdürülebilir iş modellerine geçişi için finansman sağlayacağız” dedi.

 

“İklim riskleri ile mücadele için 5 yıllık yol haritamız çerçevesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Sürdürülebilirlik alanında doğru stratejiler ve sistemli adımlarla ilerlemenin tüm krizlere ve risklere karşı önemli bir esneklik ve dayanıklılık kazandırdığını belirten Murat Bilgiç, şöyle devam etti: “Hem ülkemiz hem de dünya için rotayı artık iklim risklerinin azaltımına yönelik dönüşüm yatırımları belirleyecek. Bir kalkınma bankası olarak, dönüştürücü gücümüzün farkındayız ve bu geçişi insanlığın ortak geleceği açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Son 30 yıldır, çevre, iklim ve sosyal kalkınma alanlarına yönelik somut katkımızla, sektörümüzde olumlu ayrışan bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin başarılması için başta finans olmak üzere tüm sektörlere büyük bir görev düşüyor. TSKB olarak stratejimizde önemli odak noktaları arasında yer alan iklim riskleri ile mücadele için 5 yıllık yol haritamız çerçevesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl emisyon ölçüm ve doğrulama süreçlerimize finanse edilen projelerin emisyonlarını da dahil etmeye ve raporlamaya başladık. Paydaşlarımızı akıllı finansman modellerimizle desteklerken, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle de farkındalık yaratmaya ve dönüşüm süreçlerine katkı vermeye devam edeceğiz. Uluslarüstü kalkınma finansmanı kurumlarından ve global piyasalardan sağladığımız özellikli fonlarla reel sektörümüzü hızla yeni çağa hazırlayacak somut çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.”

 

“Tüm yatırım ve işletme kredilerinin çevresel ve sosyal risklerini ölçüyoruz”

Etki alanı doğrultusunda yüksek bir dönüştürücü güce sahip olan bankacılık sektörünün, diğer sektörlere sürdürülebilirlik temalı olanaklarla katkı sağlamasının kritik önem taşıdığını ifade eden Murat Bilgiç, “Uzun yıllardır tüm yatırım kredilerinin çevresel ve sosyal risklerini ölçüyor, belirlenen risklere yönelik yönetim planları hazırlıyor ve aksiyonları yakından takip ediyoruz. 2021 yılından bu yana işletme kredilerinde de aynı yaklaşımı uyguluyoruz. Tüm proje değerlendirmelerimizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bazlı bir haritalandırmayla ilerliyoruz. Geçen yıl yayınladığımız TCFD (İklim Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) tavsiyeleriyle uyumlu İklim Riskleri Raporu’ndan sonra iklim risklerini ve etkilerini tüm kredi süreçlerimize entegre eden bir model geliştirdik ve uygulamaya aldık. Bu önemli çalışmada TSKB ve iştirakimiz Escarus’un uzmanlarının yanı sıra uluslar üstü kalkınma finansmanı kurumları, ilgili inisiyatifler ve akademi dünyasından temsilcilerle iş birliği kurduk. IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İklim Çalıştayında farklı ülkelerden kalkınma finansmanı kurumlarıyla paylaşma fırsatı bulduğumuz bu modelin sürdürülebilir finans alanında önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan ülkemizde kapsayıcı bir sosyal kalkınmanın sağlanması için kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi, fırsat eşitliği, sağlık ve eğitim gibi alanlara uzun yıllardır sağladığımız destekleri de sürekli ileri taşıyoruz. Tüm bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan sosyal etkinin ölçümü ve etki yatırımları da önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor” dedi. 

 

“Yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizde de çevresel, sosyal ve yönetişim odağını ön planda tutuyoruz”

TSKB’nin kredilendirme dışı faaliyet alanlarına da değinen Bilgiç, “Yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimiz de çevresel, sosyal ve yönetişim odağını ön planda tutuyoruz. Aracılık ettiğimiz yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı (SKA) odaklı ihraçlarla Türkiye sermaye piyasalarına yenilikçi ürünler ve yeşil odaklı firmalar kazandırmak için çalışıyoruz. Kalkınma ve yatırım bankacılığı alanında sahip olduğumuz birikimi finansal danışman, mühendis ve ekonomistlerden oluşan danışmanlık ekiplerimizle Türkiye kalkınmasında belirleyici sektörlere sunuyoruz. Böylelikle finansman olanaklarımızın yanı sıra bilgimizi de ülke kalkınmasına aktararak daha büyük bir etki yaratıyoruz” dedi.

 

“Global platformlardan aldığımız ödüller sürdürülebilirlik alanında doğru adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi.” 

TSKB’nin yılın ikinci çeyreğinde önemli ödüllere layık görüldüğünü söyleyen Murat Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: “Hayata geçirdiğimiz başarılı projeler bize 2022 yılının ikinci çeyreğinde de global alanda itibarlı ödüller kazandırmaya devam etti. Global Banking & Finance Awards 2022’de ‘ESG ve Sürdürülebilirlik’ kategorisinde ‘Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası’ ödülüne layık görüldük. ‘World Finance Banking 2022’de ‘Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankası’ seçilmemiz ise Türk finans sektöründe üstlendiğimiz öncü rolü teyit etmesi bakımından bizi gururlandırdı.  Ödüller bizim için birincil bir amaç olmasa da sürdürülebilirlik performansımızın global arenada dikkat çekmesi hem doğru adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi, hem de bizler için önemli bir motivasyon unsuru. Bankamızın vizyonunu tutkuyla sahiplenen ve hep daha iyisi için çalışan tüm ekiplerimizi bu başarılı sonuçlarımızdan dolayı bir kez daha kutluyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Ekonomi - 7:10 pm A A
BENZER HABERLER

SON HABERLER

 • 01
  Türkiye ile Güney Kore arasındaki milletlerarası anlaşma Resmî Gazete’de
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmî Gazete’de yayımlandı. Güney Kore’nin başkenti Seul’de 22 Ekim 2021’de imzalanan “Türkiye ile Güney Kore Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete’de yer aldı. Anlaşma çerçevesinde, taraflar bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini geliştirecek ve destekleyecek. Bilim ve teknoloji alanlarında bilim insanı, […]
 • 02
  Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’te yapılacak seçimlerde yeniden zafere ulaşmakta kararlıyız
  Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti’yi, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve AK noktalardaki partililere mektup gönderdi. Mektubuna, “Değerli dava ve yol arkadaşım, bundan 21 yıl önce sizlerle birlikte, AK Partimizin resmî kuruluşunu […]
 • 03
  80’ler/90’lar coşkusu Büyükşehir ile Bursa’da
  Bursa Büyükşehir Belediyesi 80’ler ve 90’lara özel müzikal zaman yolculuğu yaşatmak, 80’ler ve 90’larda Bursa’da yaşam kültürünü canlandırmak ve o döneme damga vuran müzikleri tiyatral sahne şovu ile vatandaşlarımızla buluşturmak amacıyla “Bursa Nostalji Festivali”ne hazırlanıyor.   Retrobüs, döneme damga vuran müzikleri Yeşilçam kokulu sahne performansı ile sizinle buluşturacak.
 • 04
  Başkan Büyükkılıç’tan MÜSİAD Kayseri Şubesi’ne Ziyaret
  Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, iş insanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi. Anadolu’nun parlayan yıldızı kadim kent Kayseri’yi her yönüyle daha iyi noktalara taşımak için kentte bulunan kamu […]
 • 05
  Başkan Zolan’dan AK Parti kuruluş yıldönümü mesajı
  AK Parti’nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, “AK Parti kuruluşundan bu yana hizmet ve eser siyasetinin Türkiye’deki adı, dünyada ise Türkiye’nin stratejik ve başat ülkelerinden biri konumuna gelmesine imkan sağlayan siyasal hareketin adıdır” dedi. 13.08.2022 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti’nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir […]
 • 06
  Bursa’nın geleceği ortak akılla şekilleniyor
  Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni anayasası niteliğindeki 2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı çalışmalarını ortak akıl vizyonuyla sürdürmeye devam ediyor. İlçe belediyelerinden akademik odalara, sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere kadar toplumun tüm kesimlerini biraraya getiren Büyükşehir Belediyesi, yılsonuna kadar nihai şeklinin verileceği plan hakkında bilgilendirme yaparken görüş ve önerileri de topladı. Türkiye ekonomisinin önde gelen şehirlerinden […]
 • 07
  Dev Projede Sona Yaklaşıldı: Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı Projesinin 19 Kilometresi Tamamlandı
  Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok kırsal mahalledeki yaklaşık 650 bin kişiye sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu sağlayacak olan “Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Ana İletim Hattı”nın tamamlanması için yoğun mesai harcıyor. 5 kilometrelik projenin 19 kilometresi tamamlandı. İki ayrı güzergâhta devam eden ve son 6 kilometresi kalan […]
 • 08
  CHP’li 11 Belediye Başkanından Ortak Açıklama
  CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanları Tekirdağ’da bir araya geldi.